Korišćenjem našeg veb-sajta asso.rs potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili uslove korišćenja (Uslovi). Asso, Novosadska 5 25230 Kula, zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove izmenom ovog teksta. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu stranicu i proverite da li su se Uslovi korišćenja možda promenili od trenutka Vaše poslednje posete.

Asso na veb-sajtu sadržaje objavljuje u dobroj nameri i sve sadržaje veb-sajta asso.rs koristite isključivo na vlastitu odgovornost. Asso se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Sadržaji objavljeni na internet sajtu asso.rs vlasništvo su Asso i mogu se upotrebljavati samo uz prethodnu saglasnost i odobrenje u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima.

Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Zabranjeno je ometanje, ograničavanje ili onemogućavanje bilo koje funkcionalnosti u vezi sa sigurnošću ili upotrebom veb-sajta.

Zabranjeno je da objavljujete materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, diskriminišući, uvredljiv, pornografski, zlostavljački, koji raspiruje rasnu ili etničku mržnju, bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti.

Zabranjeno je davanje netačnih informacija koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu, da koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili se lažno predstavljate u ime trećeg lica, firme ili organizacije.

Zabranjeno je baviti se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem, da modifikujete, ometate ili hakujete asso.rs veb-sajt.